مهران محمدی:

عشق سعید، رویان را آفرید

زنده یاد و جاویدنام "سعید کاظمی آشتیانی"؛ اویی که با عشق به دنیایش نگریست تا مصداق" در جهان هر کار خوب و ماندنی است، رد پای عشق در او دیدنی است" باشد.

به گزارش گام دوم، مهران محمدی فعال رسانه و عضو جهاد دانشگاهی اردبیل در یادداشتی نوشت: مطلع این کلام به بیتی از زنده یاد مجتبی کاشانی زینت می یابد که فرمود: “هرکجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود” و این همان عشقی است که به منبع لایزال الهی متصل می شود تا “ما می توانیم” ها را تعبیر کند.

آری عشقی که با ایمان، معرفت، بزرگ اندیشی، تواضع، پشتکار، وفاداری و اعتلا درهم آمیخته باشد، هر ناممکنی را ممکن می سازد.

و این عشق جوهره انسان های شریفی است که در تمام موقعیت‌ها سعی می‌کنند، درست ترین کار را انجام دهند چراکه معتقدند” کاری که می کنند به نفع همه است”.

مردان خدا را باید با بصیرتی شایسته شناخت و با آن ها نفس به نفس حرکت کرد تا فلسفه کار و تلاش و همتشان آشکار گردد.

شایسته هایی که با درکی عمیق از جهان، معرفت را چون گنجینه هایی گرانبها، در وجود پاک خود نهفته اند؛ تو گویی انبوه باورها، آموخته ها، تجربه ها و مهارت ها چنان دست در دست هم می دهند تا آثاری آفریده شوند که در ساده ترین زبان ها به پیچیده ترین لایه های معنا، نقب زنند.

امروز از عاشق پیشه ای می گوییم که به معنای واقعی کلمه عشقی الهی بر روح و جسم او رخنه کرد تا به مدد آن، سختی ها و مشقت ها را به جان دل خریده و خود و مکتب خویش را به مدارجی اعلا و ماندگار رهنمون سازد.

او از جایی بالا آمد که به انسانیت فخر می فروشد و به مرحله ای رسید که قله را فتح کرد و در حالی سرازیر شد که جغرافیایی وسیع از انسان ها به تماشا بنشینند و متحیر بمانند که چگونه یک انسان به کجا می رسد و کلید درهای بسته را در قله ها یافته و برای گشایش هایی بزرگ با خود به همراه می آورد.

زنده یاد و جاویدنام “سعید کاظمی آشتیانی”؛ اویی که با عشق به دنیایش نگریست تا مصداق” در جهان هر کار خوب و ماندنی است، رد پای عشق در او دیدنی است” باشد.

این بزرگمرد؛ آسمان علم و معرفت را با وجود خود درخشان و زیبا کرد و برای ایران عزیز با تاریخ پرفراز و نشیب و فرهیختگان و آیندگان آن افتخاری ماندگار را رقم زد و رفت تا برای همیشه جاودانه بماند.

سعید ایران؛ مردی که همه ارزش های انسانی را یک جا با خود به همراه داشت و برای هدفی که در پیش گرفته بود هیچگاه مایوس نشد، به عقب برنگشت و در عصری که هنوز از تکنولوژی منفجر نشده بود گام هایی استوار برداشت، تعهد داد و عمل کرد، با امید زنده ماند، پیش رفت و پیش رفت تا از عشق او رویان آفریده شود و سنگ بنای “خواستن توانستن است” محکم تر گذاشته شود.

سعید ایران؛ خجسته نامی که دلش برای اعتلای ایران و رفع آلام بشر می تپید و چنان به رسالت خود پایبند ماند که در عرصه اخلاق نیز، ارزش‌ آفرین شد.

او “رویان را از عشق” متولد کرد تا نشان دهد که درک درستی از رسالت راهگشای علم و دانش دارد و کاری کرد که حرکت به سمت فتح قله‌های علمی، هموارتر گردد.

امروز ایران عزیز، سعیدهای خود را فرا می خواند تا حراست از دستاوردهای علمی و بی بدیل کشور، را شتاب بخشیده و به جغرافیای جدیدی از آن وارد شوند.

و این عشق همان عشق الهیست تا در آوردگاه ایمان، علم و جهاد ادامه یابد.

عشق یعنی عارف بی خرقه ای
عشق یعنی بنده ی بی فرقه ای

عشق یعنی آنچنان در نیستی
تا که معشوقت نداند کیستی

عشق یعنی جسمِ روحانی شده
قلب خورشیدی نورانی شده

عشق یعنی ذهنِ زیبا آفرین
آسمانی کردنِ روی زمین

هرکه با عشق آشنا شد، مست شد
وارد یک راه بی بن بست شد

هرکجا عشق آید و ساکن شود
هرچه ناممکن بود، ممکن شود