استاندار اردبیل:

رسالت اصلی ما در حوزه صنایع‌دستی شروع حرکتی نو است

استاندار اردبیل گفت: رسالت اصلی ما در حوزه صنایع‌دستی شروع حرکتی نو با برنامه‌ای جدی و منسجم است.

به گزارش گام دوم، سید حامد عاملی در آئین تجلیل از منتخبین مهر اصالت ملی صنایع‌دستی اظهار کرد: رسالت ما امروزه در حوزه صنایع‌دستی شروع حرکتی نو با برنامه‌ای جدی و منسجم است و باید ظرف یک سال آینده این برنامه را محقق کنیم.

وی افزود: در دنیای امروز رویکرد جدید صنایع‌دستی تأمین و برآورد هنرمندانه نیازهای بشری است که ما نیز باید خود را با رویکرد جهانی همراه کنیم و نگاه دنیا به این مقوله را بشناسیم و مطابق با آن حرکت کنیم.

استاندار اردبیل با بیان اینکه قدردانی از هنرمندان صنایع‌دستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ادامه داد: ما باید با حمایت از این هنرمندان بتوانیم سرمایه خود در زمینه صنایع‌دستی را که حاصل صدها سال فرهنگ و تمدن منطقه است به دنیا ارائه دهیم.

عاملی با اشاره به اهمیت امر آموزش در حوزه صنایع‌دستی، بیان کرد: آموزش صنایع‌دستی در سال‌های اخیر با رکود نسبی روبرو بوده اما باید جدی‌تر به این حوزه وارد شویم و ما آماده هستیم هر امکاناتی که برای توسعه آموزش صنایع‌دستی لازم است را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه ملی صنایع‌دستی نیز یکی از مطالبه‌های صنعتگران اردبیلی است که متأسفانه چندسالی با تعطیلی روبرو بوده و ما در این مورد نیز از برگزاری نمایشگاه استقبال می‌کنیم و مقدمات آن را فراهم خواهیم کرد.