چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
دکتر بهنام صحرانورد؛ تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی

دکتر بهنام صحرانورد؛ تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی

سیدمصطفی جمشیدی

اخذ

اخذ تاییدیه ایمنی آسانسور اجباری است

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: اخذ تاییدیه ایمنی برای آسانسورهای نصب شده در همه ساختمان‌های شخصی و عمومی اجباری است. ...
کانال تلگرام دایاق
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی