جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
۲۵میلیارد

۲۵میلیارد تومان بدهی شهرداری گذشته پارس آباد پرداخته شده است

شهردار پارس آباد مغان گفت: در یک سال گذشته، شهرداری پارس آباد بالغ بر ۵۴۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال در سطح شهر هزینه کرده و ۲۵ میلیارد تومان بدهی گذشته این مجموعه را پرداخت نموده است. ...
کانال تلگرام دایاق
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی