پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: جمعه 5 آگوست 2022 | 22:45 ب.ظ

کتاب فهم‌ اجتماعی و اقتصادی باروری منتشر شد

کتاب فهم‌ اجتماعی و اقتصادی باروری منتشر شد انتشارات روزهشتم کتاب”فهم‌ اجتماعی و اقتصادی باروری با رویکرد فرزندآوری زنان شاغل” را منتشر کرد.

این کتاب توسط” دکتر فاضل محمدی هیات علمی گروه علوم اجتماعی وجامعه شناسی دانشگاه پیام نور” به رشته تحریر درآمده است.

مولف، موضوع کتاب را با توجه به اهمیت و ضرورت افزایش جمعیت جوان و فعال، تجدید توان و جایگزینی نسلی و جلوگیری از پیری، فرتوتی و فرسودگی جمعیت برای تاثیرگذاری در رشد، توسعه و بالندگی کشور پیشتر در قالب طرح پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی برای سازمان ثبت احوال انجام داده بود که اکنون یافته های علمی آن را به شکل کتاب چاپ و منتشر کرده است.

کتاب، در ۴ فصل و ۱۲۰ صفحه تدوین شده که به قیمت ۱۰۰ هزار تومان قابل تهیه می باشد.

کد خبر : 21539

کانال تلگرام دایاق
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس