جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: سه‌شنبه 18 ژانویه 2022 | 13:33 ب.ظ

بی تفاوتی اجتماعی و نقش مدیران بی تفاوت در ظهور آن

دکتر بهنام صحرانورد؛ تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی
بی تفاوتی اجتماعی و نقش مدیران بی تفاوت در ظهور آن ۱-انگیزه این نوشتار، حضور در برنامه ای رادیویی و اتفاقات رخ داده برای خانواده ای در اردبیل می باشد که بنا بر دلایلی چند صباحی سرگردان و ویلان در خیابان ها روزگار می گذراندند و عابران و رهگذران و فراتر از آن مسئولان و مدیران شهری با بی تفاوتی از کنار این مساله رد می شدند.

۲-در جامعه ایران، استبداد و ساختارهای مرتبط با آن در تار و پود اندیشه افراد رسوخ کرده و فرصت مشارکت و فعالیت را از شهروندان گرفته و آن‌ها را نسبت به جامعه بی¬تفاوت ساخته است. در واقع در مقاطع مختلف تاریخ ایران، فرصت‌هایی برای ایجاد و به فعلیت درآمدن این رفتارها بوده است که با وجود ظهور و بروز مقطعی آن‌ها، انباشت مستمری از این‌گونه رفتارها به سختی قابل شناسایی است.
۳-اساس هر نظم اجتماعی را عاطفه تشکیل می‌دهد که ریشه در وابستگی، ارتباط عاطفی با جمع و احساس عضویت دارد؛ اما پدیده‌ای مانند بی‌تفاوتی اجتماعی، بیانگر بی‌احساسی، بدبینی، بی‌میلی و به عبارت بهتر نوعی افسردگی اجتماعی است.
۴- بی تفاوتی اجتماعی وضعیتی است که طی آن افراد در جامعه نسبت به هم نوعان، اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و شرایط موجود و آینده دچار بی اعتنایی و بی علاقگی می شوند و یکی از عناصر نامطلوب فرهنگ مدرن است که نشان گر کژروی اجتماعی است.
۵- تخلفات مکرر برخی رانندگان در سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکت موتور سوارها در پیاده رو، عدم رعایت حق تقدم، حرکت در خلاف جهت، همسایه آزاری، کودک آزاری، برق دزدی، سد معبر و خشونت های خیابانی که در سطح شهرها رخ می دهد و مردم غالباً در نقش یک ناظر و فیلمبردار ظاهر می‌شوند، از جمله مصادیق بی تفاوتی اجتماعی است.
۶- وجود بی‌تفاوتی اجتماعی دارای نشانه‌هایی مانند دلسردی، کناره‌گیری مدنی، تفکیک افراطی منافع شخصی از خواسته‌های عمومی و نهایتاً بی‌اعتنایی نسبت به رخدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و تابع ادراکات اعضای جامعه نسبت به کم اعتمادی در جوامع شهری، رضایت ناکافی اجتماعی، احساس بی عدالتی و نهایتاً عدم کارآمدی نهادهای مسئول است.
۷- در جامعه ایران با روند رو به رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت، افزایش فردگرایی، گسترش محاسبه گری، ضعف نهادهای مدنی، ضعف ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر روز شاهد بسط و گسترش بی تفاوتی اجتماعی هستیم.
۸- به باور جامعه شناسی، مراحل پنجگانه‌ای برای از خودبیگانگی اجتماعی وجود دارد؛ احساس ناتوانی، احساس ناکارآمدی، احساس پوچی، احساس بیگانگی از خود و احساس بیگانگی از اجتماع، مراحل پنج گانه بی تفاوتی اجتماعی است.
۹-در این راستا یکی از عوامل مؤثر بر بی¬تفاوتی اجتماعی سرمایه اجتماعی است که رابطه¬ای منفی با بی¬تفاوتی اجتماعی دارد. یعنی این‌که هر چه سرمایه اجتماعی در میان افراد جامعه افزایش یابد، بی¬تفاوتی اجتماعی در آن جامعه کاهش خواهد وکاهش سرمایه اجتماعی در جامعه کاهش اعتماد، همبستگی، تعهد، نوع‌دوستی و همیاری را به دنبال خواهد داشت.
۱۰-از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی به جای توجه به منافع فرد به تعهدات افراد نسبت به دیگران و دیگر خواهی توجه دارد. و شبکه‌های مشارکت مدنی یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی‌اند، هرچه این شبکه‌ها در جامعه متراکم‌تر باشند، امکان همکاری و مشارکت افراد در حیات اجتماعی گسترده‌تر می‌شود این شبکه‌ها زمینه درگیری و توجه افراد به محیط اجتماعی را فراهم می‌کند. بنابراین با کاهش سرمایه اجتماعی اعتماد و روابط اجتماعی میان افراد کاهش یافته و این خود منجر به بی‌تفاوتی اجتماعی می‌گردد.
۱۱-در اردبیل، با توجه به تاثیر اقدامات و عملکرد دولت، بر روح و روان افراد، شدت بی تفاوتی اجتماعی سیر صعودی بیشتری دارد، چرا که در ظهور ناکارآمدی دولت و بی پاسخ گو بودن آن، احساس ناخوشایندی در جامعه گسترش می یابد.
۱۲-هنگامی که مردم، شاهد تبعیض آشکار در تخصیص منابع و امکانات عمومی دولت، در میان استان ها هستند و از سوی دیگر، انفعال مدیران را می بینند، دچار دل سردی گشته و نسبت به وقایع محیطی خود، بی تفاوت می شوند.
۱۳-برای ساخت جامعه پویا و برخوردار از تعهد اجتماعی، باید حاکمیت بسترهای ظهور یک جامعه مدنی مدرن را فراهم سازد؛ در غیر این صورت، اخلاق و معنویت نیز سیر قهقرایی رفته و همه عناصر جامعه آسیب خواهند دید.
۱۴-در هزاره سوم امواج، نقش نهادهای تاثیرگذار بر رفتارهای شهروندان را باید جدی گرفت. شبکه های اجتماعی و رسانه ها اگر هدایت گری خوبی نداشته باشند، فضای اخلاقی جامعه بسیار خطرناک خواهد بود.
شما چگونه می اندیشید؟

کد خبر : 20268

کانال تلگرام دایاق
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس