مصرف فرآورده‌های نفتی در استان اردبیل کاهش یافت

چاپ

سیدحجت مدنی افزود: در این مدت بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع شامل بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز و نفت کوره در منطقه اردبیل توزیع شده است.

او اظهارکرد: این میزان فرآورده‌ در سال ۱۴۰۰ و از ابتدای سال تا پایان تیرماه در استان اردبیل و دیگر مناطق زیر پوشش سوخت‌رسانی این منطقه مصرف شد.

مدنی درباره مصرف سوخت بنزین اعم از معمولی ، سوپر و یورو ۴، در بازه زمانی فوق در مقایسه با زمان مشابه در سال ۹۹ گفت: با آنالیز و قیاس ارقام مصرفی امسال و سال قبل  مصرف بنزین افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

مصرف فرآورده‌های نفتی در استان اردبیل کاهش یافت

وی بیان کرد: مقایسه آمار مصرف نفت گاز (گازوئیل) هم در طول ۱۲۴ روز سال ۱۴۰۰ در مقایسه با  مدت زمان مشابه سال قبل حکایت از کاهش ۱۹ درصدی این فرآورده نفتی پرمصرف در استان اردبیل دارد.

مدنی به کاهش ۱۳ درصدی مصرف نفت سفید در همین مدت نسبت به سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: بازرسی بی‌وقفه در بستر الکترونیک و از طریق زیرساخت بانکی نقش قابل‌توجهی در جلوگیری از قاچاق ، انحراف و توزیع خارج از شبکه این فرآورده نفتی داشته است.

او میزان مصرف فرآورده‌های نفتی در مدت زمانی فوق در بخش‌های حمل و نقل  را ۶۶ درصد ، حرارتی سه درصد، برق (نیروگاه) ۱۷ درصد ، کشاورزی ۱۱ درصد ، صنایع و پروژه‌ها را به ترتیب یک و ۲ درصد ذکرکرد./ایرنا