چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 فوریه 2021 | 17:49 ب.ظ

وکیل مورد نظر در دسترس می‌باشد

محمد صادق کریمی
وکیل مورد نظر در دسترس می‌باشد مسئولیت از منظر اسلام امانتی است که بر دوش مدیران نهاده می‌شود و مسئول بایستی برای تک تک تصمیمات و عملکرد خود پاسخی برای آخرتش داشته باشد و هیچ مدیری از قاعده مستثنی نمی‌باشد. از آنجایی که نگاه اسلام به مسئولیت نگاهی غیر از فرصت طلبی است لذا تکلیف‌ها، بعد از رسیدن به آن سنگین‌تر می‌شود.

اکنون که بنیان‌های فکری جامعه شیعی بر این اساس است که مسئولیت طعمه نمی‌باشد بر ماست تا با تقویت این تفکرات فضای جوامع اسلامی را به این رویه عطرآگین کنیم و به ارائه سبک فاخری از مدیریت بپردازیم.
مسئولان در هر سطحی در دو محور مکلف به پاسخ گویی هستند ۱) نوع عملکرد و خروجی تصمیم گیر‌ی هایشان ۲) کیفیت و چگونگی رابطه با مردم. بعبارتی مردم داری مقوله‌ای هم وزن با شیوه مدیریتی مدیران می‌باشد.
کیفیت، بازدهی، بهره‌وری و کارایی مدیران به صورت مستقیم بستگی دارد به اینکه مدیر مذکور تا چه اندازه با مردم و بدنه اجتماعی حوزه مدیریتی خویش در ارتباط است. هر چه این ارتباط بیشتر باشد میزان اثر بخشی و جامعه پذیری تصمیمات افزایش می‌یابد. این شاخص درباره نمایندگان مجلس نمود بیشتری هم دارد که در ادامه به بسط بیشتر آن و بیان مصادیق می‌پردازیم.
تکوین مجلس در تراز انقلاب اسلامی نیز زمانی به صورت کامل محقق می‌شود که در کنار عملکردهای عملیاتی و دستاوردهای مختلف، مردم گرایی مجلس با بروز ابتکارات و همچنین حفظ ارتباطات مردمی در سطح جامعه متجلی شود.
نمایندگان مجلس وقتی از کانون های قدرت و ثروت که در بیشتر اوقات اسباب فساد و انحراف را فراهم می آورند دوری گزینند، ناخودآگاه در دامان و آغوش مردم قرار می گیرند که این امر موجبات صیانت آنها، در برابر تمامی حاشیه را فراهم می آورد.
مدیران و به ویژه نمایندگان استان‌های کم برخوردار درباره حفظ ارتباطات مردمی خود بیش از مسئولان سایر شهرها تکلیف دارند. چرا که اقشار مردمی استان‌های محروم و کم برخوردار آسیب پذیر تر بوده و نیازمند حمایت و توجه‌های حاکمیتی می‌باشند.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس جزء مدیران استانی بوده که غالباً اصل حفظ ارتباطات مردمی را همیشه دلخواه داشته و به ویژه بعد از راه یافتن به مجلس شورای اسلامی علی رغم اینکه نایب رئیس بودن خود دغدغه‌هایی فراتر از نماینده بودن را دارا می‌باشد به گسترش این ارتباطات نیز مبادرت ورزیده است.
سهل‌الوصول بودن ارتباط با نیکزاد سبب شده تا مردم استان وی را به عنوان وکیل در دسترس قلمداد کنند. هر چند که او مدام در سفرهای کاری حضور دارد، لیکن در یک سال اخیر ثابت کرده است که در همه مرخصی‌های مجلس دیدارهای مردمی‌اش چه در روستاها و چه در دفاتر شهرستان‌ها برقرار است.
نیکزاد برای رسیدگی‌های خود به امور استان، صندوق‌های رای را دلخواه قرار نداده بلکه خود را وکیل همه مردم می‌داند و از این حیث پیش از حضورش در اردبیل، مشکلات مناطق و روستاها را احصا و با شناخت، اشراف و راهکارهای حل آنها در محل حاضر می‌شود.
با گذر از این مصداق به این نتیجه می رسیم که یکی از عوامل شکوفایی جامعه، حضور مردم در دل سیاست گذاری ها می‌باشد. مسئولان به میزانی که در آگاهی نسبت به دغدغه های مردم قرار گیرند، خواهند توانست نقش پر رنگ تری ایفا کنند.

کد خبر : 17547

کانال تلگرام دایاق
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس