چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 فوریه 2021 | 23:23 ب.ظ
نامه مدیرخانه مطبوعات به رئیس مجمع نمایندگان:

از نهایی شدن تصمیم دولت جلوگیری کنید

از نهایی شدن تصمیم دولت جلوگیری کنید بدنبال مصوبه جلسه ۲۵ بهمن هیات وزیران،مبنی برلغو انتشار آگهی های دولتی در روزنامه ها و نشریات مکتوب، بدون در نظر گرفتن شرایط بغرنج مطبوعات و انتشار آگهی دستگاه های دولتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت؛ ستاد حبیب احمدی، مدیرخانه مطبوعات خطاب به بدری، رئیس مجمع نمایندگان استان نامه ای نوشت. در این نامه آمده است:

مطبوعات و رسانه های مکتوب در این سالها همه اجحافی که دولت بر آنها روا داشته را تحمل کرده، اما مسدود کردن تنها باریکه مالی آن با این مصوبه عاری از تدبیر و فاقد از امید، در واقع حکم مرگ خاموش رسانه های مکتوب را به تصویب رسانده است.

بدیهی است در صورت ابلاغ این مصوبه به دستگاه های دولتی، مطبوعات کشور به عنوان رکن چهارم دموکراسی،تا چندماه آینده تعطیل و قریب به ۲۰ هزارنفر از فعالین این حوزه اخراج و بیکار خواهند شد.

لازم به توضیح است این مصوبه خلاف قانون و ناقض تعهدات دولت در قبال رسانه های قانونی و مجوزدار کشور است.

از طرفی با حذف چاپ آگهی های دولتی در مطبوعات و از آنجایی که سامانه ستاد قابل ویرایش است، بیم تخلف و سازش در واگذاری امورات دستگاه های دولتی به پیمانکاران و بخش خصوصی می رود که می تواند عواقب خطرناکی برای بیت المال و حسن انجام پروژه های دولتی در پی داشته باشد.

نگرانی شدید اصحاب مطبوعات استان اردبیل از این مصوبه دولت را به اطلاع رسانده و بدینوسیله از حضرتعالی و همه نمایندگان محترم استان انتظار می رود، همه ظرفیت های قانونی را برای جلوگیری از نهایی شدن و ابلاغ این مصوبه هیات دولت که تخطی از قانون و دخالت در اختیارات مجلس محسوب می شود را بسیج کرده و در راستای لغو مصوبه مذکور همت گمارند.

کد خبر : 17334

کانال تلگرام دایاق
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس