یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه 28 ژانویه 2021 | 15:12 ب.ظ

ظرفیت‌های اردبیل برای تبدیل شدن به شهر خلاق

دکتر محمدباقر سپهری
ظرفیت‌های اردبیل برای تبدیل شدن به شهر خلاق (بخش دوم) در بخش اول این مقاله، شهر خلاق بر اساس سه مولفه فرهنگ، علم و هنر و اصول فرایند برنامه ریزی برای تبدیل اردبیل به شهرخلاق و سرزندگی و زیست پذیری از نوع توسعه فرهنگی اشاره شد.در بخش پایانی ادامه سرزندگی و زیست پذیری در شهر اردبیل ارایه می شود.

کلید محیط های شهری خلاق، در گرو تنوع در زمینه های فضایی، اجتماعی و اقتصادی است.
محلات باید عملکردهای چندگانه ای داشته باشند، به صورتی که خیابان های آنها از فعالیت و جنب و جوش در ساعات مختلف روز پر باشد.
ایجاد پیاده راه از میدان شریعتی تا تازه میدان و همچنین عالی قاپو تا بالیخلو چای و نیز عالی قاپو تا پیرعبدالملک می تواند در ارتباط با فضاهای زیبایی شناسی شهری، ابعاد اجتماعی و انسانی و همچنین در حوزه اقتصادی، محیطی بسیار زیبا و ارزشمند بوجود آورد.
نهادهای مرتبط در شهر اردبیل براي دستيابي به اين اهداف، باید رويكردي جامع و رشد يابنده در ارتباط با توسعه و برنامه ريزي فرهنگي دنبال کنند.
اين موضوع به شهر كمك مي كند تا ضمن بهره گيري از فرصت ها، با استفاده از ابزار موجود به چالش هاي پيش روي نوآوري ها نيز پاسخ دهد.
برنامه ريزان شهري (شورای شهر و شهرداری)، معماران، توسعه دهندگان و عموم مردم باید توجه داشته و اين موضوع به شكل گيري مناسب محله هاي متراكم جديد در هسته مركزي شهر و خيابانهايي با چشم انداز جذاب در سراسر شهر كمك كند.
در خصوص ساخت شاخص هايي براي ارزيابي خلاقيت و ابتكار، لازم است براي حصول اطمينان از كارآمدي و اثربخشي سياست ها و برنامه ها، كار بيشتري انجام شود تا اين موارد با دقت هر چه تمام تر به فرصت ها و ساير ابعاد مرتبط با شرايط جامعه محلي تبدیل شوند. به اين ترتيب اين سياست ها و برنامه ها مي توانند جامعه محلي را به طور كامل از توان خلاق خود آگاه سازند.

کد خبر : 16768

کانال تلگرام دایاق
شبکه آگهی اینترنتی
شرکت تبلیغاتی نقطه
اکین
اکین
اکین
اکین
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس