یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه 21 ژانویه 2021 | 23:50 ب.ظ

فرهنگ ایثاروشهادت رابه نسل جوان بشناسانیم

بهمن شعاع اردبیلی
فرهنگ ایثاروشهادت رابه نسل جوان بشناسانیم مقام معظم رهبری(مدظله العالی)می فرماید:«روزبه روزبایدنکته یابی ونکته سنجی زندگی شهدا درجامعه مارواج پیداکند.» شهدامردان بزرگ وخوش نامان تاریخ هستند،آری اینان غیورمردان فرزندان ایران زمین هستند که به عشق اهل بیت وبرای حفظ اسلام سینه هایشان را آماج گلوله های دشمن کردند.

سلام برآنانی که رفتند بدون هیچ نشانی تامانندمادرشان فاطمه زهرا(س)بی مزاربمانند اما هرگز بی یارنمی مانند.آنان باجاودانگی وسبک بالی رفتند تاما بمانیم وراهی که مسیرش واضح است.حال مامی مانیم ومسیروراه شهدا شهادت زندگانی جاودانه یافتن است،اوج و عروج تعالی است.شهادت تکامل ایمان ونهایت خلوص قلب هاست.شهادت مردن تحمیلی نیست بلکه انتخاب آزادنه اگاهانه است.خلوت عاشق و معشوق است.
شهداشورعشق وحیاتند،سرودحماسه وهدفند،شهدصداقت،عصاره ی ایثار،خلاصه خلوص،پاره های نور،تبلور نیایش وتجسم عظمت فراخنای تاریخ اند.
شهدا،پروانه های وادی صداقتند وعاشقان کعبه وصال که پرهای خودرا بااولین شعله های شمع معرفت وسیرالی الله سوزاندند ومسافرآسمان ها شدند تاراه آسمانی شدن برای «فرزندان وطن»بازشود.
خاطرات دفاع مقدس برای مادرس است نبایداجازه دهیم فرهنگ جنگ و انقلاب ازیادها برود،بسیاری از جوانان مادوران دفاع مقدس رادرک نکرده اند بایداین نسل و نسل های بعدی راباشهداآشنا کنیم.
باید بدانند که دردوران دفاع مقدس چه معجزات عظیمی ازحضورمومنانه و پرتلاش نیروهای بسیجی درصحنه های جنگ اتفاق افتاد.
یاد شهیدان نباید درجامعه ی ماازدهنیتهاخارج شود،تبلیغات عناد آمیز دشمنان سعی کرده اند که ارزشهای شهیدرابتدریج کم کنند و درمواردی به ضدارزشی تبدیل کنند.
اکنون که دشمنان اسلام و انقلاب از تمامی توطئه های استکباری خویش ناامید شده اند،تنهاراه مقابله بااین انقلاب شکوهمند اسلامی را مبارزه بافرهنگ و اعتقادات مردم تصورکرده و بیشترین توجه و حمله رابه نسل جوان،این آینده سازان جامعه اسلامی معطوف داشته است.
ماباید درصحنه فرهنگی،گام برداریم وبااطاعت ازولی امر مسلمین وپیروی ازخط امام راحل،تداوم بخش خون شهیدان باشیم وباحرکتی نو و تمسک به قرآن و عترت طاهرین(ع)و با شناخت دقیق دشمن به دفاع از آرمان فرهنگ اسلامی خویش بپردازیم.
با گسترش فرهنگ جهاد و شهادت طلبی است که لرزه براندام دشمنان می افتدوآنان راازنفوذ دردژهای اسلام ناامید می کند.
پس تنهاگسترش و رواج فرهنگ جهاد و شهادت است که استقرار عدل جهانی رابه دنبال خواهدداشت و فاصله گرفتن ازاین فرهنگ یعنی ذلت و ضلالت جوامع ودورماندن از قافله نور وهدایت.
حماسه بزرگ هشت سال دفاع مقدس باید به عنوان میراثی گرانسنگ در ذهن ملت ایران مخصوصا جوانان مصون بماند.
آشناکردن جوانان ونسل بعدی باسبک زندگی وهدف شهیدان مهم است.

کد خبر : 16533

کانال تلگرام دایاق
شبکه آگهی اینترنتی
شرکت تبلیغاتی نقطه
اکین
اکین
اکین
اکین
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس