سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 ژانویه 2021 | 11:24 ق.ظ

پدر دامپزشکی ایران یک اردبیلی است

پدر دامپزشکی ایران یک اردبیلی است بابا مُخَیِر (۱۳۲۰، اردبیل – ۱۳۹۱)، پدر دامپزشکی ایران، دارای دکتری دامپزشکی از دانشگاه تهران و دکترای تخصّصی علوم زیستی (اقیانوس شناسی) از دانشگاه پاریس فرانسه و عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بیماری‌ها و انگل‌های ماهی دانشگاه تهران بود. کتاب بیماری‌های ماهیان پرورشی تألیف بابا مخیر، در دوره چهارم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان کتاب سال برگزیده شد.

مخیر پس از اخذ مدرك دكتری، دوره های كوتاه مدت بیماری های آبزیان را در ایتالیا، فرانسه، مجارستان و تایلند گذراند.

وی سال ۱۳۴۷ به عنوان دستیار در دانشگاه تهران مشغول به خدمت شد و در سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ استادیار و دانشیار دانشگاه تهران شد.

دكتر مخیر در سال ۱۳۶۳ به مرتبه استادی دانشگاه تهران رسید و در سال ۱۳۸۷ به افتخار بازنشستگی نایل آمد.

وی تالیف و ترجمه بیش از ۱۰۰ مقاله علمی و چند كتاب و اجرای چند طرح پژوهشی موفق را در كارنامه علمی خود دارد و استاد راهنمای هفت پایان نامه دكترای تخصصی بود.

مرحوم مخیر در طول دوران خدمت خود مسئولیت های علمی- اجرایی متعددی بر عهده داشت كه از آن جمله می توان به معاونت اداری و مالی دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران، ریاست دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران، مدیر گروه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران، معاون علمی – پژوهشی فرهنگستان علوم، ریاست بخش انگل شناسی آبزیان دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران و معاونت آموزشی دانشگاه تهران اشاره كرد.

همچنین ریاست گروه علوم دامپزشكی فرهنگستان علوم، ریاست شاخه شیلات گروه علوم كشاورزی فرهنگستان علوم، عضویت در هیأت مدیره شركت سهامی شیلات جنوب ایران، معاون تحقیقاتی و امور فنی شیلاتی شركت شیلات جنوب ایران و سرپرستی شورای عالی موقت تحقیقات وزارت كشاورزی از دیگر مسئولیت های علمی و اجرایی وی در دوران حیاتش بوده است.

استاد فقید دكتر مخیر در سال ۱۳۹۱ از سوی مجمع عمومی فرهنگستان، به عنوان برگزیده فرهنگستان علوم درمراسم بزرگداشت مشترك فرهنگستان ها انتخاب شده بود.

عناوین دروس آموزشی ارائه شده توسط مخیر: کارشناسی • پرورش ماهی • اقیانوس شناسی• انگل‌شناسی و بیماری انگلی • بهداشت و صنایع موادغذایی دریائی • بیماری‌ها و انگلهای آبزیان • بیماری‌های انگلی ماهی • بیماری‌های ماهی • بیماری‌های محیط یوت اغذیه آبزیان • سیستماتیک و تشریح ماهی • فارکولوژیو مسمومیتهای آبزیان • قارچ‌شناسی و بیماری قارچ • کنترل کیفی و بهداشتی اغذیه دریا • ماهی‌شناسی سیستماتیک • ماهی‌شناسی عمومی • ویروس‌شناسی و بیماری ویروسی کارشناسی ارشد • اکولژی دریا و ماهی‌شناسی • بهداشت ماهی و مبارزه با آفات دکتری • پروژه تحقیقاتی آبزیان • بیماری‌های انگلی ماهی • بیماری‌های ماهی • قارچ‌شناسی • ویروس‌شناسی و بیماری ویروسی.

کد خبر : 16475

کانال تلگرام دایاق
شبکه آگهی اینترنتی
شرکت تبلیغاتی نقطه
اکین
اکین
اکین
اکین
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس