دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ انتشار: شنبه 9 ژانویه 2021 | 18:10 ب.ظ

شهر خلاق؛ شاخص ها و ویژگی ها

دکتر محمدباقر سپهری
شهر خلاق؛ شاخص ها و ویژگی ها قسمت آخر- در بخش اول مقاله، شهر خلاق بر اساس توسعه فرهنگی در چارچوب خلاقیت و نوآوری و همچنین شاخص ها و عناصر آن پرداخته شد. در ادامه ویژگی های شهر خلاق مورد بحث قرار گرفته است.

هنر گردشگری يا رخدادهای هنری، تلاش برای تحت كنترل درآوردن اثر اقتصادی هنر و ايجاد شهرتی بين المللی برای شهر، جذب افرادی كه طبقه خلّاق خوانده می شود، استفاده از هنر برای نمايش تنوع و ساخت درك بين مردم، ايجاد اقتصاد و صنايع خلّاق، به رسميت شناختن خلّاقيت به عنوان يك پيشرو برای نوآوری و حتی اتخاذ يك رويكرد خلّاق برای حل مسائل مدنی از جمله آنهاست.

ويژگی های شهرهای خلّاق
۱- اين شهرها را می توان تحمل پذيرش تنوع دانست؛ به طوري كه آنها محيط های بازی هستند، كه توانايی پذيرش گروه های مختلف انسانی با فرهنگ های مختلف را دارا هستند.
با توجه به اين كه نياز و سلايق گروه های مختلف اجتماعی متفاوت و گوناگون است يك شهر برای جذب افراد خلّاق بايد بتواند شرايط اقتصادی، محيطي و فرهنگي متنوعي را نيز فراهم نمايد. به طوری كه انتخاب های متنوعی برای افراد جهت زندگی، فعاليت و تفريح وجود داشته باشد.
۲- فراهم نمودن يك بستر مناسب جهت بروز ايده های ساكنان و تبادل اين ايده ها و در نهايت استفاده از آنها جهت حل مشكلات و مسائل و نيز توسعه اقتصادی، اجتماعی و شهری است.
براي اين كار ايجاد محیطی برای گفت وگو و مشاركت مردم، ايجاد جامعه ای شبكه ای بـراي استمرار بخشيدن بـه روند توليد ايده ها، ايجاد امکاناتی زیرساختی جهت تبديل ايده به محصول (كالا يا خدمات) و نيز بازاریابی كالا و خدمات توليد شده از ضروريات است.
۳- دسترسی شهر خلّاق به استعدادها و منابع انسانی و فکری است.
طبقه خلّاق به عنوان موتورهاي حركت شهر خلّاق مي توانند از افراد شناخته شده و سرشناس مثل هنرمندان، نويسندگان، محقّقان تا افراد كمتر شناخته شده كه در اقتصاد دانش كار می كنند، باشند.
۴- دسترسي اين شهرها به فناوريهاي سطح بالا و داشتن اقتصادي خلّاق و استخدام افراد در اين نوع صنايع است.
۵- می توان قدرت و توان ويژه اين شهرها در مواجهه با بحران هايی چون فقر، بی خانمانی، بافت های فرسوده و.. دانست.
۶- وجود حمكروايی مطلوب در اين شهرهاست؛ به طوری كه می توان سه عنصر، دولت محلّی، نهادهای مردمی و بخش خصوصی را در كنار هم و در تعامل با هم ديد.
۷- همان جايگاه ويژه فرهنگ در ابعاد مختلف شهر و نيز سياست ها و برنامه های شهری و استفاده مؤثر از تمام منابع فرهنگی حتی آنهایی كه ممكن است بی اهميت جلوه داده شوند و مورد غفلت واقع گردند مثل موسیقی محلی، غذا، لباس نمايش ها و بازی های بومی و… است.

کد خبر : 16111

کانال تلگرام دایاق
شبکه آگهی اینترنتی
شرکت تبلیغاتی نقطه
اکین
اکین
اکین
اکین
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس