جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ انتشار: یکشنبه 3 ژانویه 2021 | 18:28 ب.ظ

شهر خلاق؛ شاخص ها و ویژگی ها

دکتر محمدباقر سپهری
شهر خلاق؛ شاخص ها و ویژگی ها بخش اول- هر جامعه در راه توسعه فرهنگی برای رسیدن به آرمان ها و اهداف خود، در نسخه های مختلف باید دارای شهرهای خلاق باشد.

شهر خلاق چگونه شهری است و دارای چه شاخص ها و خصوصیاتی است؟ برای اینکه شهری خلاق باشد چه چه شرایطی لازم است و خلاقیت چگونه باعث توسعه می شود؟

توسعه شهری از رویکرد فرهنگی، چارچوب شهر خلاق را شکل می دهد.

در این چارچوب، محیطی ایجاد می شود که در آن با جذب و پرورش استعدادها، نوآوری ها و ایده ها گام برمی دارد و از ایده و خلاقیت افرادی خاص همچون هنرمندان، دانشمندان، پژوهشگران، نویسندگان و ایده های شهروندان عادی برای حل مسائل اساسی و پایه ریزی رشد و توسعه خلاق استفاده می کند.

خلّاقيت منبعی مهم برای تغيير، نوآوری، توسعه پايدار، پيش بينی و بازساخت موفّق است. سرعت تغييرات
شهری در حال افزايش است و رقابت شهری روزافزون نياز به مديران شهری و تصميم سازانی دارد، كه خلّاق و خلّاق تر باشند.

خلّاقيت می گويد كه نقش فرهنگ خیلی گسترده است و وجود انسانی پتانسيل نامحدود دارد و اين كه كليد رشد اقتصادی اين است كه آن پتانسيل آزاد شود.
شهر خلّاق با بخش هاي هنري كه شهرها را زنده و پويا مي سازند، در ارتباط است و به آنها ارزش واقعي مي بخشد.

شاخص های شهر خلاق عبارتند از:
۱-  منظر: شهری مملو از نشانه ها، نمادها، المان ها و چشم اندازهای متنوع که در عین کثرت، وحدتی یکپارچه
دارند.
۲-  هنر: ارتقا هنرهای جدید و تقویت میراث های هنری قدیمی شهر
۳- تنوع: شهری مملو از اندیشه های آزاد و متنوع، شهری توریست پذیر و…
۴- فضاهای عمومی: پارک های متعدد و متنوع، ارتقاء مکان های عمومی شهر و ایجاد فضاهای مدنی جدید
۵- آموزش عالی: تعدد دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی، توسعه پژوهش و پژوهش محور کردن همه ابعاد.

عناصر ضروري براي ظهور شهر خلّاق
درگیری تمامي ساكنين شهر (دانشمندان، هنرمندان و شهروندان عادی) در امور و فعاليت های خلّاقانه؛
هنرمندانه بودن زندگی شهروندان كه لازمه اين كار دسترسی به درآمد، اوقات فراغت كافی، قيمت معقول كالا و خدمات با كيفيت است.
حمايت فعاليت های خلّاق هنری و علمی شهر توسط دانشگاه ها، مدارس فنی، مؤسسات تحقیقاتی، تئاترها، كتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی؛
داشتن يك سياست محیطی جهت حفظ ميراث تاریخی و زيست محیطی؛
وجود پايه اقتصادی متوازن در شهر به منظور حمايت از منطقه خلّاق و پايدار؛
در مديريت هاي عمومي، شهر خلّاق متشكّل از سياست های شهری يكپارچه خلّاق، سياست فرهنگی يكپارچه با سياست صنعتي و سياست محیطی تحت مديريت دموكراتيك مالی عمومی

ادامه دارد…

کد خبر : 15900

کانال تلگرام دایاق
شبکه آگهی اینترنتی
شرکت تبلیغاتی نقطه
اکین
اکین
اکین
اکین
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس