به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، درحاشیه این ارزیابی رییس جهاددانشگاهی استان اردبیل اظهار کرد: این ارزیابی‌ها به سازمان­ها کمک می‌کنند تا شایستگی‌ها و مهارت‌های مدیران پایه، ارشد و میانی خود را بررسی کرده و به نیازها و الزامات آموزشی شخصی و شغلی آن‌ها آگاه بود.

مهران اوچی اردبیلی تصریح کرد: با برگزاری کارگاه‌های آموزشی مناسب یا ارائه خدمات موردنیاز میتوان شایستگی‌ها را بهبود بخشیده و با کمک روش‌های علمی و پذیرفته‌شده، نسبت به ارزیابی توانمندی و تصمیم به استخدام و ادامه همکاری یا قطع ارتباط شغلی اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران جهاددانشگاهی کشور یکی از مراکز ارزیابی شایستگی سرمایه انسانی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد که  با رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور ارزیابان حرفه ای و صاحب صلاحیت جهاددانشگاهی  به ارزیابی مدیران استان اقدام کرده است.

رییس جهاددانشگاهی استان اردبیل یادآور شد: برای آرامش بیشتر ارزیابی شوندگان در این روزهای سخت کرونایی و پیشگیری از عوارض خستگی از سفر و استرس ناشی از تجربه حضور در محیط‌های خارج از استان، اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران در استان محل سکونت مدیران برنامه‌ریزی و اجرا شد.

در این ارزیابی عضو کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت و ضرورت شایسته سالاری در سازمانها، به ویژه در دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی و دولتی، افزود: با توجه به متغییر بودن محیط‌های سازمانی وجود مدیران با تجربه، مسلط به دانش فنی و انعطاف‌پذیر امری ضروری است.

سیدرفیع موسوی با بیان اینکه از آنجا که انعطاف‌پذیری و سازگاری مدیران با شرایط، در موفقیت آنها نقش بسزایی دارد، ادامه داد:  مدیران موفق، نگرش مثبتی نسبت ‌به نظرات مغایر با تصمیمات خود دارند و این مدیران منعطف هستند که خود را با تغییرات منطقی تطبیق می‌دهند.  

وی اضافه کرد: شکوفایی مدیر، زمانی محقق می‌شود که انعطاف‌پذیری در قبال پیشنهادهای سازنده کارکنان و تغییر نگرش به ‌سوی خروجی‌های مناسب و مطلوب را بپذیرد.

عضو کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: دارا بودن ویژگی انعطاف‌پذیری و سازگاری با شرایط احتمالی در زمان‌‌هایی که اطمینان از تصمیم‌‌گیری با مخاطره مواجه است، از ارزشمندترین شقوق مدیریتی تلقی می‌شود.

موسوی با اشاره به اینکه روش‌های ارزیابی و توسعه برای انتخاب و پرورش مدیران به کار گرفته می‌شوند، افزود: کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران از قابل اطمینان ترین ابزارها محسوب میشود که می‌تواند در این امر موثر واقع شود.

وی ادامه داد: این کانون به منظور انتخاب‌ افراد واجد شرایط برای تصدی مناسب مدیریتی، توسط تیم‌ ارزیابی با استفاده از موقعیت‌های شبیه‌سازی‌شده و آزمون‌های‌ متنوع به ارزیابی گروهی‌ از شرکت‌کنندگان پرداخته است.

عضو کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی با بیان اینکه کانون‌های ارزیابی به دو نوع کانون‌های ارزیابی استخدامی و کانون‌های ارزیابی ارتقایی یا توسعه‌ای تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: از آنجایی که مراکز ارزیابی و توسعه بر محور شبیه‌سازی شرایط کاری استوارند، برای سنجش عینی شایستگی‌های مورد نیاز جهت انجام اثربخش کارها و وظایف، بهترین و موثرترین راه به شمار می‌روند.

موسوی ارزیابی و سنجش میزان قابلیت‌های بالقوه و بالفعل داوطلبین تصدی یک شغل مدیریتی، پیش بینی عملکرد آتی داوطلبین در صورت تصدی شغل و یا پست مدیریتی، امکان ارائه پیشنهادهایی جهت توسعه مهارت‌ و آموزش‌های مورد نیاز داوطلبین، ارائه مشاوره حرفه‌ای به داوطلبین در خصوص حرفه و مسیر رشد شغلی و حرفه‌ای و اطمینان از شایستگی افرادی که در پست‌های کلیدی سازمان هستند را از مهمترین اهداف کانون ارزیابی در سازمان‌ها عنوان کرد.