چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ انتشار: جمعه 25 دسامبر 2020 | 23:43 ب.ظ

گرمی مغان شهر ملی شالبافی

سید محمد ابراهیمی
گرمی مغان شهر ملی شالبافی گرمی مغان داری قابلیت های متعدد در زمینه های کشاورزی، دامداری، صنعتی، فرهنگی، گردشگری و… می باشد که برخی از آنها حتی در سطح ملی و بین المللی قابل طرح می باشند. یکی از این قابلیت ها صنایع دستی است.

صنايع دستی گرمی مغان با همه نارسايی ها و بی توجهی ها هنوز هم بصورت ناشناخته ولی زيبا، زينت بخش كانونهای مختلف فرهنگی و مسكونيست. امروزه نيز انواع دست بافتها همراه با نقش و نگارهای زيبا و درخور توجه، هنرمندانه و ماهرانه در اين خطه جان می گيرند و هنردستی مردمان هنرمند این خطه را به نمايش می گذارند.
قسمت اعظم صنایع دستی گرمی مغان در گروه شالبافی جای دارند. دستبافی در اصطلاح محلی آذربايجان به شالبافی معروف است. بافتن جوراب، دستكش، كلاه و… از جمله صنايع دستی می باشند كه تحت عنوان شالبافی از آنها ياد می شود. در این خطه، شالهــای زيبا و ظريفـــی بافته می شوند كه تميـــز دادن آنها از منسوجات ماشينی دشوار است.
پاکراد؛ در كتاب بررسی امكانات توسعه صنعتی آذربايجان، خاماچی؛ در کتاب فرهنگ جغرافیایی آذربایجان و… تاکید نموده اند که مهمترين مركز شالبافی آذربايجان منطقه مغان بخصوص روستاهای اوجارود (اوجارلو) می باشد و شالهای این منطقه از شهرت خاصی برخوردار است.
محسوس بودن سرمای زمستان، فراوانی پشم، نیروی انسانی ماهر و… اوجارلوی گرمی مغان را بصورت مركـــز شالبافی آذربايجان درآورده است. هر چند امروزه نخ تا حدودی جای پشم را گرفته ولی باز هم بافتن انواع شال از پشم در اين ناحيه معمول است.
اخیرا پرونده شهرهای عنبران برای ثبت بعنوان شهر ملی گلیم، اصلاندوز شهر ملی ورنی، مشکین شهر شهر ملی نمد و خلخال شهر ملی جاجیم آغاز شده و در این میان جای خالی پرونده گرمی مغان برای ثبت بعنوان شهر ملی شال بصورت جدی احساس می شود و امیدواریم مسئولان میراث فرهنگی در این خصوص اقدام عاجل نمایند تا یاد و نام شهر گرمی مغان با ظرفیتها و پتانسیل های فراوان بخصوص در زمینه صنایع دستی از زبانها نیافتد.

کد خبر : 15747

کانال تلگرام دایاق
شبکه آگهی اینترنتی
شرکت تبلیغاتی نقطه
اکین
اکین
اکین
اکین
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس